PRIVACYBELEID

HOME / PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

JOUW PRIVACY TELT

Aanpassing Disclaimer en Privacy i.v.m. privacy wetgeving

Wat gebeurt er eigenlijk met uw gegevens? Bij het ingaan van de nieuwe wetgeving zijn we verplicht u duidelijk te melden wat wij met uw gegevens doen. We gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te verwerken.

Wij delen of verkopen uw gegevens niet aan derden.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens welke Ready To Play (hierna te noemen als R2P) verwerkt van haar leerlingen, donateurs, coaches, stagiaires of vrijwilligers.

Indien je leerling, donateur, coach, stagiair of vrijwilliger wordt van R2P , of om een andere reden persoonsgegevens aan R2P verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Ready To Play bereikbaar per mail via info@r2p.nl

Indien de uitvoerende docenten/coaches contact opnemen met de leerlingen zullen zij dit uitsluitend doen in het kader van de lessen, workshops en optredens aangeboden dan wel georganiseerd door R2P.

De docenten/coaches zijn zelf verplicht goedkeuring aan de leerlingen te vragen indien hun contactgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt en dienen daar vooraf schriftelijk toestemming voor aan te vragen bij de betreffende personen en een persoonlijk privacybeleid kenbaar te maken indien zij als freelancer/zzp-er de lessen of workshops uitvoeren.

De docenten/coaches krijgen geen beschikking over bankgegevens. Deze gegevens blijven uitsluitend in handen van de genoemde directie, dan wel administratieafdeling van Ready To Play.

2. Welke gegevens verwerkt R2P en voor welk doel

2.1 In het kader van deelname aan de muzieklessen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam van leerling en indien minderjarig van de ouders/verzorgers en daarnaast de geboortedatum van de leerling

b) adresgegevens

c) telefoonnummer, e-mailadres(sen) en

2.2 R2P verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de deelname aan de muzieklessen en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie

b) je naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van R2P

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de muzieklessen of workshops, of overige afgenomen diensten af te wikkelen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt en bewaard onder toezicht van de directie.

E-mail berichtgeving (opt-out):

R2P gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, evenementen en andere interessante informatie over Ready To Play.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

R2P verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, tenzij je aangeeft dat R2P je gegevens langer mag bewaren.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft R2P passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1 Via de ledenadministratie van R2P kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. R2P zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie via administratie@r2p.nl

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (administratie@r2p.nl)

6. Beeldmateriaal

Ready To Play zal uitsluitend beeldmateriaal gemaakt in openbare gelegenheden online zetten zonder kwaadwillende bedoelingen conform de wet. Indien er beeldmateriaal in niet openbare ruimtes, als lesruimtes, online wordt gezet zal er vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd. De personen behouden altijd het recht om beeldmateriaal te laten verwijderen door Ready To Play.

7. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie 1.0; laatste aanpassing op 24 mei 2018

MAAK KENNIS MET
DE COACHES