TARIEVEN EN BETAALWIJZE

HOME / BANDCOACHING/MUZIEKLESSEN/ TARIEVEN EN BETAALWIJZE

TARIEVEN MUZIEKLESSEN
BETAALWIJZE EN ALGEMENE VOORWAARDEN augustus 2024 juli 2025

INDIVIDUEEL, ONDER 21 JAAR
30 min wekelijks
MAANDBEDRAG €72
vanaf sept 2024 tm aug 2025
36 lessen in 12 termijnen per jaar
maandelijks opzegbaar
proefles €22
betaling aan het begin van de maand
bij het volgen van een tweede cursus per gezin 5% korting
mogelijkheid tot aanmelden optredens
INSCHRIJVEN
DUO-LES, ONDER 21 JAAR
30 min wekelijks
MAANDBEDRAG €49,90 p.p.
vanaf sept 2024 tm aug 2025
36 lessen in 12 termijnen per jaar
maandelijks opzegbaar
proefles €22
betaling aan het begin van de maand
bij het volgen van een tweede cursus per gezin 5% korting
mogelijkheid tot aanmelden optredens
INSCHRIJVEN
INDIVIDUEEL, ONDER 21 JAAR
30 min om de week
MAANDBEDRAG €36
vanaf sept 2024 tm aug 2025
18 lessen in 12 termijnen per jaar
maandelijks opzegbaar
proefles €22
betaling aan het begin van de maand
bij het volgen van een tweede cursus per gezin 5% korting
mogelijkheid tot aanmelden optredens
INSCHRIJVEN

INDIVIDUEEL, VANAF 21 JAAR
30 min wekelijks
MAANDBEDRAG €87,12 (incl btw)
vanaf sept 2024 tm aug 2025
36 lessen in 12 termijnen
proefles €26,62
maandelijks opzegbaar
betaling aan het begin van de maand
bij het volgen van een tweede cursus per gezin 5% korting
mogelijkheid tot aanmelden optredens
INSCHRIJVEN
DUO-LES, VANAF 21 JAAR
30 min wekelijks
MAANDBEDRAG €60,35 p.p. (incl btw)
vanaf sept 2024 tm aug 2025
36 lessen in 12 termijnen
proefles €26,62
maandelijks opzegbaar
betaling aan het begin van de maand
bij het volgen van een tweede cursus per gezin 5% korting
mogelijkheid tot aanmelden optredens
INSCHRIJVEN
INDIVIDUEEL, VANAF 21 JAAR
30 min om de week
MAANDBEDRAG €43,56 (incl btw)
vanaf sept 2024 tm aug 2025
18 lessen in 12 termijnen
proefles €26,62
maandelijks opzegbaar
betaling aan het begin van de maand
bij het volgen van een tweede cursus per gezin 5% korting
Mogelijkheid tot aanmelden optredens
INSCHRIJVEN

PROEFLES

Een proefles is eenmalig en bedraagt €22,- (onder 21 jaar) en €26,62 (vanaf 21 jaar). Deze wordt direct afgerekend via iDeal op deze website). Als je betaald hebt ontvang je een uitnodiging voor de proefles.

*Bovenstaande blokken zijn gebaseerd op lessen van 30 minuten. Voor lessen van 45 minuten hanteren wij de tarieven zoals onderaan op deze pagina vermeld. Alle termijnbedragen zijn inclusief vaste administratiekosten indien er geen betaalachterstanden zijn ontstaan.
Zie voor workshops* van 10 of 20 lessen en algemene voorwaarden onderaan deze pagina.

BETAALWIJZE 36 of 18 LESSEN IN 12 TERMIJNEN

Termijnen worden geïncasseerd rond het begin van de maand september 2024 t/m rond het begin van augustus 2025

Individueel tot 21 jaar lestijd 30 minuten
(wekelijks les 24 euro per les incl. administratiekosten)
(om de week les 24,00 euro per les incl. administratiekosten)

 • Wekelijks 30 minuten:  per persoon 36 lessen in 12 termijnen 72 euro per maand
 • Om de week 30 minuten: per persoon 18 lessen in 12 termijnen 36 euro per maand 
 • Tot 10 jaar strippenkaart van 10 lessen mogelijk. 250 euro voor 10 lessen (betaling in 2 termijnen van 125 mogelijk) zie workshop muzieklessen kids

Individueel 21+ lestijd 30 minuten (incl. btw wettelijk verplicht vanaf 21)
29,04 euro per les (incl. btw en administratiekosten)

 • Wekelijks 30 minuten: per persoon 36 lessen in 12 termijnen 87,12 euro per maand
 • Om de week 30 minuten: per persoon 18 lessen in 12 termijnen 43,56 euro per maand

DUOLESSEN tot 21 jaar lestijd 30 minuten
wekelijks 15,75 euro per persoon per les
om de week 16,00 euro per persoon per les

 • Wekelijks 30 minuten: per persoon 36 lessen in 12 termijnen 49,90 euro per maand (incl. admi-kosten)
 • Om de week 30 minuten: per persoon 18 lessen in 12 termijnen 25,35 euro per maand (incl. admi-kosten)

DUOLESSEN vanaf 21 jaar lestijd 30 minuten (incl btw)
wekelijks 19,05 euro per persoon per les
Wekelijks 30 minuten: per persoon 36 lessen in 12 termijnen 60,35 euro per maand (incl. admi-kosten)
Om de week 30 minuten: per persoon 18 lessen in 12 termijnen 30,20 euro per maand (incl. admi-kosten)

BETAALWIJZE

 • Muzieklessen:
  Totaal aantal muzieklessen wordt maandelijks automatisch geïncasseerd in 12 termijnen rond het begin van de maand september 2024 t/m rond het begin van augustus 2025.
  Er worden 36 lessen aangeboden bij wekelijkse lessen en 18 bij om de week.
  Zie data muzieklessen.
 • Indien later ingestroomd is het aantal termijnen naar ratio
 • Na het online invullen van het inschrijfformulier ontvang je per mail de link naar de machtiging voor de incasso’s voor de betaling van de muzieklessen. Zie ook de algemene voorwaarden.
 • Na een geslaagde proefles vul je het machtigingsformulier voor de maandelijkse termijnen in via de link die in de bevestigingsmail staat.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De opzegtermijn voor de reguliere muzieklessen bedraagt slechts 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te worden gemaild naar info@r2p.nl
 • Indien je na 1 mei opzegt geldt de opzegging voor het nieuwe seizoen en maak je het seizoen af. Doorgaans is de laatste les eind juni of begin juli. De laatste termijn is dan rond het begin van augustus, tenzij alle aangeboden lessen al zijn voldaan.
 • Bij wijziging van lestijd of lesvorm dient de leerling of de ouders/verzorgers een mail te sturen naar info@r2p.nl en wel voor aanvang van de wijziging.
 • Bij vroegtijdig stoppen, voordat lesnummer 36 heeft plaatsgevonden wordt het aantal aangeboden lessen inclusief de lessen van de opzegtermijn berekend en wordt de eindafrekening opgemaakt. Vroegtijdig stoppen houdt in dat je onverhoopt stopt voordat les 36 van het seizoen heeft plaatsgevonden. Je betaalt dan niet meer of minder dan het aantal aangeboden lessen vanaf de startdatum tot aan de einddatum welke een maand later dan de datum van de opzegging per mail aan info@r2p.nl. De eindafrekening is gelijk aan de prijs van een proefles x het aantal aangeboden lessen. De betaaltermijnen lopen door totdat het bedrag van de eindafrekening is betaald.
 • De einddatum is een maand later dan de datum waarop de opzegging per mail (info@r2p.nl) is binnengekomen, aangezien de opzegtermijn slechts 1 maand bedraagt. Data muzieklessen
 • Afzegging van een leerling geeft geen recht op restitutie of op een inhaalles.
 • Indien de docent verhinderd is, wordt deze les in overleg ingehaald, tenzij er sprake is van overmacht door natuurrampen waaronder ook epidemieën. De inhaallessen vinden doorgaans aan het eind van het seizoen plaats of eerder zoals aangegeven wordt door de docent. 
 • Indien het maandelijkse bedrag niet geïncasseerd kan worden zijn wij genoodzaakt 2,50 euro administratiekosten te rekenen bovenop het maandbedrag
 • Educatie vanaf 21 jaar wordt met 21 % BTW belast wegens wettelijke bepaling. Indien je tijdens de inschrijving nog 20 jaar bent, kun je het hele cursusjaar nog lessen volgen voor het lesgeld zonder btw
 • Voor meer informatie over de lesdata van de muzieklessen kun je hier terecht: lesweken

Voor de lessen van 45 minuten en andere workshops/lessen/popkoor hanteren wij onderstaande tarieven:

LEES VERDER
LEES VERDER

Individueel tot 21 jaar lestijd  45 minuten

Wekelijks 45 minuten: per persoon 38 lessen in 12 termijnen 103,35 euro per maand

Om de week 45 minuten: per persoon 19 lessen in 12 termijnen 51,70 euro per maand

Individueel 21+ lestijd  45 minuten (incl btw)

Wekelijks 45 minuten: per persoon 38 lessen in 12 termijnen 125,00 euro per maand

Om de week 45 minuten: per persoon 19 lessen in 12 termijnen 62,50 euro per maand

DUOLESSEN tot 21 jaar lestijd  45 minuten

Wekelijks 45 minuten: per persoon 38 lessen in 12 termijnen 74,85 euro per maand

Om de week 45 minuten: per persoon 19 lessen in 12 termijnen 37,45 euro per maand

DUOLESSEN 21+ jaar lestijd  45 minuten (incl. btw)

Wekelijks 45 minuten: per persoon 38 lessen in 12 termijnen 90,50 euro per maand

Om de week 45 minuten: per persoon 19 lessen in 12 termijnen 45,25 euro per maand

WORKSHOPS* van 10 of 20 lessen 

Individuele workshops (per 10 lessen)
5 lessen x 30 minuten
€115 per persoon tot 21 jaar (per les 23 euro) voor 5 lessen
€230 per persoon tot 21 jaar (per les 23 euro) voor 10 lessen

Vanaf 21 jaar workshops (per 10 lessen)
€139,15 per persoon (incl. verplichte btw 26,75 euro per les) vanaf 21 jaar voor 5 lessen
€278,30 per persoon (incl. verplichte btw 26,75 euro per les) vanaf 21 jaar voor 10 lessen

Duolessen of groepslessen workshops (per 10 lessen)
5 lessen x 30 minuten

€80 per persoon tot 21 jaar voor 5 lessen of 160 euro voor 10 lessen
€96,80 per persoon vanaf 21 jaar voor 5 lessen of 193,60 euro voor 10 lessen (incl. verplichte btw)

POPKOOR READY TO SING
PRIJS: € 7,50 per les | vanaf 21 jaar € 9,10 per les p.p.
Vast termijnbedrag 23,75 per maand (vanaf 21 jaar 28 euro)
Bij instromen wordt het totaal aantal aangeboden lessen per seizoen berekend.

N.B. Wijzigingen onder voorbehoud.

MAAK KENNIS MET
DE COACHES